PLAN DLA MIĘDZYRZECZA GÓRNEGO

31 październik 2022

Na wniosek wójta Janusza Pierzyny Rada Gminy przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Międzyrzecze Górne. Wójt mówił również o planach przebudowy węzłów na S52 oraz o dystrybucji węgla.

Wójt Janusz Pierzyna poinformował radnych o wizycie 3 ministrów na terenie gminy: Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy oraz Wiceministra w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisława Szweda. – Od dawna chciałem z nimi poruszyć temat przebudowy układu komunikacyjnego, tzn. węzłów na drodze ekspresowej S52 w Jasienicy i Grodźcu. Minister Adamczyk na miejscu zobaczył sytuację, ocenił problem, z którym się borykamy. Spotkanie można zaliczyć do pozytywnych, gdyż wydał decyzję o przygotowaniu Programu Inwestycyjnego dla budowy ronda przy bibliotece – mówił Janusz Pierzyna. Przypomnijmy, że na pozostałą część projektu przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie węzła Jasienica na S52, a więc na drugie rondo i łącznik do kolejnego ronda na ul. Strumieńskiej w sąsiedztwie szkoły, wójt pozyskał z programu rządowego Polski Ład 10 mln zł. Z kolei Starosta Bielski Andrzej Płonka wziął na siebie pozyskanie pieniędzy na przebudowę ronda koło szkoły. Toteż zlecenie przez ministra Adamczyka budowy ronda obok biblioteki rozwiąże sprawę ze sfinansowaniem całości przebudowy układu komunikacyjnego w tym miejscu gminy.

Również poruszona została sprawa zjazdu i wjazdu za Świętoszówką na nitce S52 z Bielska do Skoczowa. Także w tym przypadku minister Adamczyk podjął decyzję o przygotowaniu Programu Inwestycyjnego. Teraz nastąpi faza przygotowania przez katowicką Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad badań i projektów z tym związanych, m.in. oceny, czy węzeł w Jasienicy jest niedrożny dla ruchu przez wiele godzin dziennie. Następnie inwestycje zastaną skierowane do realizacji. – Bardzo dziękuję panom ministrom za pochylenie się nad naszym problemem. Wydaje się, że przekonaliśmy ministra Adamczyka, co oznacza, że w jakimś wymiernym czasie układ komunikacyjny w centrum Jasienicy uda się przebudować – mówił Janusz Pierzyna.

Wójt poinformował również radnych o sytuacji w sprawie węgla. – Sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienia się bardzo szybko. My jak najbardziej chcemy udzielić wsparcia i pomóc w dystrybucji węgla naszym mieszkańcom. Cały czas jednak brakuje aktów prawnych na poziomie rządu, które pozwoliłyby większości samorządów go sprzedawać – dodaje. W przypadku Jasienicy Gmina nie ma podległej sobie spółki prawa handlowego, która może sprzedawać węgiel. Nie dysponuje również odpowiednią wagą, ani utwardzonym, ogrodzonym i strzeżonym placem, na którym mógłby się odbywać handel. Dlatego wójt zamierza porozumieć się z prywatną firmą, która trudni się tego rodzaju handlem od wielu lat, aby w imieniu Gminy i pod jej nadzorem zajęła się dystrybucją węgla dla mieszkańców.

Ale nawet wtedy w dalszym ciągu nierozwiązana pozostaje kwestia, co się stanie z niesprzedanym węglem. – My w ostatnich latach zmodernizowaliśmy nasze obiekty, zdecydowana większość ma niskoemisyjne systemy ogrzewania i na własne potrzeby nie potrzebujemy węgla – wyjaśniał Janusz Pierzyna.

Główną częścią sesji było uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Międzyrzecze Górne. To dokument, w którym m.in. zmieniono przeznaczenie wielu terenów rolnych i dokonano przekształcenia ich w grunty na cele budownictwa mieszkaniowego czy usługowo-przemysłowego, co umożliwia właścicielom swobodne dysponowanie i inwestowanie. – Proces przygotowania do dzisiejszej uchwały trwał bardzo długo, bo swoje pozytywne opinie musi wyrazić około 40 instytucji. Było to związane przede wszystkim z decyzją Ministra Rolnictwa, który zablokował wyłączenie wielu gruntów z produkcji rolniczej i leśnej, mimo że ziemia często ma III klasę rolniczą. Nie wszyscy więc będą zadowoleni, choć jako Gmina Jasienica zrobiliśmy bardzo wiele, aby przekonać opiniujące instytucje, że należy te grunty przekwalifikować – mówił wójt.

Przypomnijmy, to już dwunaste sołectwo z nowym planem przestrzennego zagospodarowania. Sołtys Międzyrzecza Górnego Maria Głuc-Mrzyk podziękowała za jego uchwalenie. W ostatnich miesiącach zostały uchwalone plany dla Bielowicka, Bierów, Iłownicy, Landeka, Łazów, Mazańcowic, Międzyrzecza Dolnego, Roztropic, Rudzicy, Świętoszówki i Wieszcząt. Pozostają więc do uchwalenia plany dla Jasienicy i Grodźca.

Na wniosek wójta radni dokonali też zmian w tegorocznym budżecie Gminy Jasienica. Dochody zwiększyły się o ponad 5,14 mln zł, z czego 4 mln zł stanowią dodatkowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynoszą teraz 153 720 598,21 zł, z kolei wydatki – 185 361 832,94 zł. Na remont ul. Sportowej w Bierach przeznaczono 90 tys. zł. Jak wyjaśnił Janusz Pierzyna, obecnie to droga gruntowa, z której jednak korzysta wiele osób, nie tylko okolicznych mieszkańców. Ulica prowadzi bowiem do terenów rekreacyjnych, placu zabaw i stanicy harcerskiej, często po przejeździe samochodu wzbija się pył. Radna Maria Bury, jednocześnie sołtys Bierów, podziękowała za sfinansowania tego zadania oczekiwanego przez miejscową społeczność.

Dołożono również 400 tys. zł na utwardzenie powierzchni placu połączonego z przebudową fragmentu ul. Szkolnej i skrzyżowania z drogą powiatową, ul. Strumieńską w Jasienicy. Plac znajduje się w rejonie szkoły, przylega do ul. Strumieńskiej i od kilku lat służy jako miejsce postoju samochodów. Po wybudowaniu dużego parkingu zaraz obok, ten plac postojowy, obecnie wysypany grysem, będzie wyraźnie odstawał od otoczenia. – To centralne miejsce gminy, uzyskamy więcej przestrzeni do parkowania samochodów użytkowników i pracowników wszystkich instytucji w tym rejonie – wyjaśnia wójt. Pierwotnie na jego przebudowę zaplanowano 370 tys. zł, ale w związku z podwyżkami cen materiałów, koszt inwestycji należało urealnić.

Z kolei na działalność Gminnego Ośrodka Kultury dołożono 485 tys. zł. Kwota pozwoli zorganizować kolejne zajęcia zarówno w Jasienicy, we wszystkich filiach na terenie gminy, jak też w tych sołectwach, gdzie nie ma filii, bowiem w takich wypadkach GOK często organizuje zajęcia w strażnicach OSP. – Zainteresowanie naszymi zajęciami jest bardzo duże i ciągle rośnie. Nawet, gdyby GOK zwiększył ich liczbę dwukrotnie, to nie zabrakłoby chętnych do udziału w nich – mówił wójt.

Radna Irena Sojka w imieniu mieszkańców Iłownicy podziękowała wójtowi Januszowi Pierzynie i komisji budżetowej Rady Gminy za sfinansowanie renowacji zabytkowego krzyża z I połowy XIX w., znajdującego się obok miejscowej szkoły. Renowację za 62,5 tys. zł wykonała specjalistyczna firma konserwatorska pod nadzorem służby ochrony zabytków. Pięknie odrestaurowany krzyż stał się prawdziwą ozdobą miejscowości. – To nie tylko symbol religijny, ale także historyczne świadectwo z życia poprzednich pokoleń mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, ich wiary, a jednocześnie potrzeby piękna w swoim otoczeniu – wyjaśniał Janusz Pierzyna.

Wójt zaapelował również o zachowanie bezpieczeństwa w rejonie cmentarzy podczas Wszystkich Świętych.

 

W czwartek 3 listopada jak co roku myśliwi uczcili modlitwą św. Huberta, swojego patrona.

 

 

Jakub Kurowski Mistrzem Polski 2022

 

Kuba Kurowski, mieszkaniec gminy Jasienica i reprezentant bielskiego klubu PTS Janosik, zajął pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików w Judo.

 

 

Nagroda dla Pszczelego Rancza

 

Krzysztof Gruszka, prowadzący z rodziną Pszczele Ranczo w Międzyrzeczu Górnym, wygrał Konkurs na Pszczelarza Roku w kategorii pszczelarstwo hobbystyczne.