NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

19 październik 2022

Świetne wyniki na egzaminie ósmoklasisty, ale również inne nieprzeciętne osiągnięcia naukowe, społeczne czy sportowe sprawiły, że podczas tegorocznego spotkania z najlepszymi uczniami wójt Janusz Pierzyna nagrodził bardzo liczne grono młodych mieszkańców gminy Jasienica.

Egzaminy ósmoklasisty kończą naukę w szkołach podstawowych, ale ich wyniki poznajemy dopiero podczas wakacji. To dlatego spotkanie z najlepszymi uczniami odbywa się już w nowym roku szkolnym przy okazji Święta Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystość wręczania Nagród Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny dla najlepszych uczniów odbyła się w środę 12 października na sali widowiskowej Drzewiarza. Uczestniczyli w niej nagradzani uczniowie z rodzicami, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

– Przywiązujemy dużą wagę do edukacji, dlatego jako Gmina zawsze dbaliśmy o to, aby warunki prowadzenia zajęć były odpowiednie. Każdy ma możliwości, aby wykorzystać czas nauki w szkole, zdobywając wiedzę i mądrość, potrzebne na kolejnych etapach życia i wchodzenia w dorosłość – mówił wójt Janusz Pierzyna.

Wójt podziękował rodzicom uczniów, którzy przywiązują dużą wagę do wykształcenia swoich dzieci i stwarzają im odpowiednie warunki. Często odbywa się to kosztem zdrowia, wyrzeczeń, bardzo często czasu, przeznaczanego na pomoc dzieciom w nauce czy w dowozie na zajęcia. Także poprzez wyrzeczenia i motywowanie do zdobywania wiedzy, ucząc cierpliwości i systematyczności. – Dlatego wszystkim młodym ludziom korzystającym z tej szansy i warunków, jakie im organizujemy w placówkach oświatowych, a także wspierającym ich rodzicom, należy się wielki szacunek. Przygotowujecie młode pokolenie, które już za kilka lat będzie odpowiadać za zarządzanie naszą gminą, dbać o jej rozwój i wychowanie następne generacje mieszkańców – mówił Janusz Pierzyna.

– Dzisiaj patrząc po tej sali zapełnionej młodymi ludźmi, którzy już mają na swoim koncie wyjątkowe osiągnięcia, można mieć nadzieję, że przyszłość naszej gminy złożymy w dobre ręce, w ręce młodego, dobrze wykształconego i energicznego pokolenia. Ale też musicie wiedzieć, że ten dzisiejszy etap to dopiero początek wchodzenia w dorosłe, odpowiedzialne życie. Życzę wam satysfakcji z życia, czerpania z niego radości, abyście umieli dobrze wykorzystać ten czas dorastania – mówił wójt.

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Urszula Bujok podkreśliła bardzo dobry stan gminnej oświaty. Gmina Jasienica rozbudowuje placówki, aby stworzyć miejsce dla kolejnych roczników, doprowadziła też do modernizacji istniejących budynków, znacznie poprawiając ich stan techniczny. Każda szkoła dysponuje również salą gimnastyczną, niektóre nawet dwoma, uczniowie i przedszkolaki mają do dyspozycji boiska i place zabaw. – Warunki są bardzo dobre, można to wykorzystać i zdobywać wiedzę – mówiła dyrektor.

Dodała ona, że tegoroczne egzaminy ósmoklasisty w placówkach gminy Jasienica wypadły bardzo dobrze. Najlepszą szkołą w powiecie bielskim pod tym względem okazał się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy, a na drugim miejscu szkoła w Grodźcu, zaś pozostałe również osiągnęły wysokie wyniki. I tak, z języka polskiego średnia krajowa wyniosła 60 proc., wojewódzka – 61, powiatowa – 62 proc., zaś gminna – 67 proc. (w Iłownicy – 75 proc.). Z matematyki odpowiednio – 57, 56, 60 i 65 proc. (74), a z języka angielskiego – 67, 68, 70 i 71 (78).

Oprócz absolwentów gminnych podstawówek z najlepszymi świadectwami i zdanym egzaminem ósmoklasisty wójt nagrodził również tych uczniów, którzy w inny sposób osiągnęli sukcesy. Wśród wyróżnionych znalazła się m.in. drużyna lekkoatletek ze szkoły w Jasienicy, która w czwórboju przebojowo przedarła się przez eliminacje powiatowe, regionalne i wojewódzkie pokonując często reprezentacje szkół sportowych. Nagrodzono również ekipę dziewcząt ze szkoły w Wieszczętach, które na konkurs Instytutu Pamięci Narodowej „NiezyciężONE. Bohaterki Niepodległej” przygotowały film o Bronisławie Dłuskiej, lekarce, wielkiej społeczniczce, a prywatnie siostrze Marii Skłodowskiej-Curie.