BUDOWA STRAŻNICY POSTĘPUJE

20 wrzesień 2022

Budowlańcy kończą krycie dachu na nowej strażnicy OSP w Łazach. Pozwoli to jesienią na tyle przygotować budynek, aby zimą kontynuować prace w jego wnętrzu.

Przypomnijmy, że zamierzeniem wójta Janusz Pierzyny od początku było, aby nie tylko zastąpić starą strażnicę, ale również w tym samym budynku stworzyć miejsce spotkań całej lokalnej społeczności. Obecna strażnica wymagała gruntownego remontu i modernizacji, co jednak po bliższym przyjrzeniu okazało się nieopłacalne. Lepiej było w nowym miejscu – koło kościoła i szkoły – zbudować siedzibę od podstaw, jednocześnie łącząc ją z funkcją miejsca zebrań wiejskich. W ten sposób życie społeczne całego sołectwa będzie się koncentrować właśnie w tym miejscu.

Roboty budowlane postępują zgodnie z harmonogramem, po postawieniu murów przyszedł czas na dach, a prace nad jego przykryciem wkrótce się skończą. Tym samym budynek w najbliższym czasie osiągnie tzw. stan surowy otwarty. Do końca sezonu budowlanego budowla zostanie jednak tak przygotowana, aby w okresie późnojesiennym i zimowym bez przeszkód prowadzić wewnątrz roboty instalacyjne i wykończeniowe. Społeczność Łazów z nowego obiektu zacznie korzystać pod koniec przyszłego roku.

Zgodnie z projektem w dwukondygnacyjnym budynku nie będzie barier architektonicznych, a osoby z problemami w poruszaniu się na piętro dotrą windą. Na parterze mieścić się będzie sama strażnica. Druhowie z OSP do dyspozycji będą mieli dwa miejsca garażowe oraz rozbudowane zaplecze, z miejscem zarówno na przygotowania do akcji, jak i prowadzenie działalności szkoleniowej.

Najważniejsza częścią I piętra będzie zaś duża widowiskowa sala spotkań, gdzie bez przeszkód społeczność Łazów będzie się zbierać w celu omówienia ważnych dla sołectwa spraw. Rozbudowane zaplecze, m.in. kuchenne i sanitarne, pozwoli również na innego rodzaju spotkania, np. pań z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji i stowarzyszeń. Dzięki temu właśnie w nowym budynku będzie się koncentrować życie społeczne sołectwa przyczyniając się do integracji mieszkańców.

Koszt budowy wynosi 6 042 802,90 zł, pokrywa go w całości budżet Gminy Jasienica.

Budowa nowej strażnicy OSP w Łazach. Postawiono już ceglane mury, trwa krycie dachu. Na zdjęciu widoczny jest plac budowy oraz bryłę budynku, w obiekcie wyraźnie widać dwa otwory przyszłych bram garażowych.

Nowa budowla na tle centralnej części Łazów. Widać ceglaną bryłę budynku i drewniany szkielet konstrukcji dachowej. Po lewej stronie stoi budynek szkoły z dwuspadowym dachem, za budowanym obiektem widać wieżę miejscowego kościoła.