KOLEJNE DWA MILIONY

13 wrzesień 2022

Ponad 2,5 mln zł wpłynie do budżetu Gminy Jasienica ze sprzedaży działki dla firmy OPAKOMAT Marcin Lusio z Czechowic-Dziedzic.

To dwudziesta sprzedana działka od początku istnienia Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

Został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż działki o powierzchni 1,0170 hektara. Uzyskano cenę 2 054 340,00 zł netto, a więc 2 526 838,20 brutto. – Widać już wyraźnie, że firmy wyhamowują ze swoimi inwestycjami. Dlatego tym bardziej należy się cieszyć z dużego zainteresowania naszymi gruntami – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Mapka terenów inwestycyjnych. Kolorem czerwonym oznaczono - działki sprzedane.