GMINNA OŚWIATA W LICZBACH

07 wrzesień 2022

W tym roku szkolnym w przedszkolach publicznych i szkołach na terenie gminy Jasienica naukę w 173 oddziałach rozpocznie łącznie 3381 dzieci.

Gmina prowadzi jedno samodzielne Publiczne Przedszkole w Świętoszówce, gdzie w 7 oddziałach uczy się 144 dzieci, zaś w Szkole Podstawowej w Świętoszówce z jednym oddziałem przedszkolnym i 16 dziećmi oraz 14 oddziałami szkolnymi z 279 uczniami, uczy się razem 295 dzieci.

Oprócz tego w siedmiu miejscowościach działają Zespoły Szkolno-Przedszkolne: w Grodźcu (2 oddziały przedszkolne z 43 przedszkolakami i 8 szkolnych ze 112 uczniami, razem 155 dzieci), Iłownicy (2 oddziały i 50 przedszkolaków oraz 9 oddziałów i 137 uczniów, razem 187 dzieci), Jasienicy (9 oddziałów i 210 przedszkolaków, 22 oddziały szkolne z 429 uczniami, łącznie 639 dzieci), Mazańcowicach (9 oddziałów i 210 przedszkolaków oraz 24 oddziały szkolne z 474 uczniami, łącznie 684 dzieci), Międzyrzeczu Górnym (7 oddziałów i 150 przedszkolaków, a także 18 oddziałów z 334 uczniami, razem 484 dzieci), Rudzicy (9 oddziałów i 188 przedszkolaków oraz 20 oddziałów szkolnych z 388 uczniami, łącznie 576 uczniów), Wieszczętach (3 oddziały i 68 przedszkolaków oraz 9 oddziałów i 149 uczniów, razem 217 dzieci).

W placówkach oświatowych Gminy Jasienica uczyć będzie 420 nauczycieli, oraz 171 osób zajmować się będzie obsługą.