INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W GRODŹCU

07 wrzesień 2022

Uroczyście w czwartek 1 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu zainaugurowano rok szkolny w gminie Jasienica.

W szkole w Grodźcu uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w miejscowym kościele, a następnie na szkolnej sali odbył się krótki program artystyczny. Uroczystej inauguracji dokonała Jolanta Tomik, dyrektor szkoły. Serdecznie powitała przybyłych gości: Krzysztofa Wieczerzaka zastępcę wójta gminy Jasienica, Czesława Machalicę przewodniczącego rady gminy, Tomasza Osucha radnego z Komisji Oświaty, radnego Stanisława Cebulaka, Tomasza Krawczyka przewodniczącego Rady Sołeckiej, proboszcza Andrzeja Szczepaniaka, a także rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. 

Program artystyczny rozpoczął się odśpiewaniem hymnu. Następnie starsi uczniowie w przedstawieniu nawiązali do 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz  trudnych czasów, w których uczniowie i nauczyciele brali udział w walkach i organizowali tajne nauczanie. W kolejnej części trzecioklasiści w humorystyczny sposób pożegnali wakacje. Na zakończenie duet z  klasy drugiej przedstawił zabawny tekst gwarowy Eweliny Szuścik pt. „Lyń”, a uczestnicy kółka muzycznego zaprezentowali  regionalne tańce i śpiew.

Po części artystycznej głos zabrał Krzysztof Wieczerzak, zastępca wójta gminy Jasienica. – Dziękuję za pięknie przygotowaną uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, oraz nawiązanie do historii i tradycji. Życzę uczniom powodzenia, jak najlepszych ocen, jak najmniej problemów i smutków. Zachęcam też do owocnej nauki, albowiem to od Was samych zależy Wasza przyszłość, Wy sami zdecydujecie, w którą stronę skierujecie swój los mówił wójt. Nauczycielom i pracownikom szkoły życzę satysfakcji i radości z wykonywanej pracy.

Na zakończenie uroczystości dyrektor Jolanta Tomik wszystkim uczniom życzyła sukcesów w nauce, rodzicom wielu powodów do dumy ze swych pociech, a nauczycielom i pracownikom szkoły wytrwałości i spokojnej pracy.

Zdjęcia dostępne na naszym facebooku Jasienica po godzinach