ŚWIĘTOSZÓWKA MA PLAN ZAGOSPODAROWANIA

31 sierpień 2022

Uchwalenie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania sołectwa Świętoszówki było głównym punktem sesji Rady Gminy Jasienica w piątek 26 sierpnia.

Jak przypomniał wójt Janusz Pierzyna, to już jedenaste sołectwo, które ma nowy plan przestrzennego zagospodarowania. Plany – w których m.in. zostało zmienione przeznaczenie wiele terenów rolnych i przekształcenie ich w grunty na cele budownictwa mieszkaniowego czy usługowo-przemysłowego – umożliwiają ich właścicielom swobodne dysponowanie i przede wszystkim inwestowanie. – Dzięki temu nasze miejscowości mogą się rozwijać, mogą powstawać nowe domy, nowe przedsiębiorstwa – wyjaśnia wójt.

W ostatnich miesiącach po wieloletniej pracy planistycznej zostały uchwalone plany dla Bielowicka, Bierów, Iłownicy, Landeka, Łazów, Mazańcowic, Międzyrzecza Dolnego, Roztropic, Rudzicy i Wieszcząt. Na ukończeniu przed uchwaleniem są prace przy planie dla Międzyrzecza Górnego.

Pozostaną więc do uchwalenia plany dla Jasienicy i Grodźca. W tym ostatnim przypadku pracownicy Gminy Jasienica spędzają wiele czasu na wyjaśnianiu wątpliwości instytucji ochrony środowiska. Z kolei w przypadku sołectwa Jasienica ciągle pojawiają się zastrzeżenia co do możliwości przekształcenia gruntów. Ministerstwo Rolnictwa nie zgadza się na przekształcenie ok. 80 proc. gruntów rolniczych 3 klasy na cele budownictwa mieszkaniowego. – Wątpię więc, czy w tym roku uda nam się dokończyć prace nad uchwaleniem planu dla sołectwa Jasienica – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Referując działalność Gminy w ostatnich tygodniach wójt Janusz Pierzyna poinformował radnych o zakończeniu budowy utwardzonego placu w Mazańcowicach naprzeciw rozbudowanego niedawno budynku strażnicy i filii GOK. Plac będzie służył zarówno strażakom jako miejsce ćwiczeń oraz przygotowań do działań bojowych, jak i uczestnikom zajęć i imprez Gminnego Ośrodka Kultury. Wartość prac wyniosła 238 074,35 zł. Przeprowadzono również remont mostu na granicy Łazów i Bielowicka, którego koszt wyniósł 117 416,97 zł.

Janusz Pierzyna poinformował również, że zakończyły się pierwsze z zaplanowanych remontów dróg gminnych. Dotyczy to odcinka o długości 241 m na ul. św. Jana Sarkandra w Iłownicy (koszt – 147 865,48 zł), 150 m na ul. Leśnej w Roztropicach (96 103,53 zł), a także 130 m na ul. Nad Potokiem w Wieszczętach (69 422,20 zł).

Rozstrzygnięto również przetarg na sprzedaż kolejnej, 20. już działki na Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Za grunt o powierzchni nieco ponad 1 hektara nabywca z Czechowic-Dziedzic zapłaci 2 526 838,20 zł. – Firmy wyraźnie wyhamowują ze swoimi inwestycjami. Dlatego tym bardziej należy się cieszyć z dużego zainteresowania naszymi gruntami – mówi wójt Janusz Pierzyna. – Nie wiadomo jednak, jak będzie sytuacja przedstawiać się w kolejnych okresach. Widzimy, co się dzieje w gospodarce – dodawał.

Gmina Jasienica udzieli też większego wsparcia finansowego Powiatowi Bielskiemu przy budowie drogi Rudzica – Międzyrzecze Dolne. – Drastycznie wzrosły ceny, wobec tego również budowa drogi będzie droższa. Nie wiemy jeszcze, ile dokładnie więcej trzeba będzie dołożyć. My godzimy się na dofinansowanie w 2023 r. do wysokości 1 058 448 zł – dodawał Janusz Pierzyna.

Na wniosek wójta radni przeznaczyli 217 tys. zł na budowę chodnika wzdłuż ul. Zapłocie w Międzyrzeczu Górnym, a także 76 413 zł na przebudowę przepustu na ul. Myśliwskiej w Jasienicy.

Zakład Komunalny w Jasienicy otrzymał 1,2 mln zł jako dofinansowanie przebudowy przepompowni pneumatycznej w Jasienicy. – Według planów istniejąca przepompownia miała obsługiwać około 500 użytkowników, już dzisiaj mamy tysiąc przyłączy. Trzeba w trybie pilnym przebudować przepompownię, aby bez przeszkód i awarii mogła tłoczyć ścieki w kierunku oczyszczalni – wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Radny Andrzej Szimke nawiązał do śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło w czwartek 18 sierpnia rano na przejściu w Świętoszówce. Radny poprosił o interwencję w tej sprawie, bowiem to już kolejny w ostatnich latach wypadek na drodze, którą administruje Urząd Marszałkowski w Katowicach. Wójt wyjaśnił, że już po raz kolejny zawiadomił Marszałka Województwa Śląskiego o konieczności poprawy bezpieczeństwa na tej drodze. Na razie nie przyniosło to efektów.

Pojawiła się jednak informacja, że z unijnych funduszy transgranicznych będzie można część środków przeznaczać także na poprawę infrastruktury drogowej. – Mamy więc taki plan, aby właśnie środki z tego źródła przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej – mówił wójt.

Janusz Pierzyna podziękował wszystkim uczestnikom Lata w Jasienicy. – Impreza bardzo się udała, a oprócz naszych mieszkańców, wzięło w niej udział wielu gości z sąsiednich miast i gmin – mówił wójt. Podziękował również organizatorom i wszystkim osobom oraz instytucjom i stowarzyszeniom, którzy zaangażowali się w przygotowania tego Święta Gminy Jasienica.

PIERWSZE MIEJSCE MAZAŃCOWICKIEGO CHÓRU

 

Pierwsze miejsce zdobył chór mieszany „Hejnał Mazańcowice” w festiwalu chóralnym w Ohrid (Macedonia).

 

 

NASZE GOSPODYNIE Z NAGRODAMI

 

Koła Gospodyń Wiejskich z Jasienicy i Iłownicy w gminie Jasienica, zostały nagrodzone podczas Święta Powiatu Bielskiego, które w tym roku organizowane było z 46. Dniami Czechowic-Dziedzic.

 

 

gminna oświata w liczbach

 

W tym roku szkolnym w przedszkolach publicznych i szkołach na terenie gminy Jasienica naukę w 173 oddziałach rozpocznie łącznie 3381 dzieci.