LETNIE POPRAWIANIA SZKÓŁ

31 sierpień 2022

Placówki oświatowe gminy Jasienica wykorzystują wakacyjną przerwę na przeprowadzenie bieżących remontów.

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, w ostatnich latach większość budynków szkół i przedszkoli przeszło gruntowne remonty, powstały również nowe segmenty czy sale gimnastyczne. – Po wykonaniu modernizacji placówek oświatowych znacznie poprawiliśmy ich stan techniczny. Toteż w większości z nich obecnie wystarczy przeprowadzić niewielki bieżący remont czy odnowić pomieszczenia przed nowym rokiem szkolnym – wyjaśnia Janusz Pierzyna.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym trwa wymiana podłóg w trzech salach przedszkolnych na kwotę 29 462,19 zł, malowana jest także lamperia w trzech salach przedszkolnych na kwotę 15 000 zł. Z kolei w Iłownicy w okresie wakacyjnym ocieplono ściany zaplecza sali gimnastycznej, wymieniono dwa okna w szatni przy sali gimnastycznej. Wymalowano także drzwi w klasach i odgrzybiono ściany w sali przedszkolnej, świetlicy i sali lekcyjnej w przyziemiu. Łączny koszt prac przewidziano na 54 000 zł.

W Wieszczętach również malowane są sale lekcyjne i inne pomieszczenia tego wymagające. Co warte odnotowania, prace przeprowadzane są we własnym zakresie szkoły. Malowania i przeróbki objęły całą część przedszkolną, sale, pokój nauczyciela i intendentki, korytarz, szatnię, klatkę schodową do przedszkola, zaś w części szkolnej malowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, w tym toaletę chłopców na dolnym korytarzu. Uzupełniono także ubytki w lamperiach na korytarzach i w salach lekcyjnych. Koszt zakupu farb i taśm maskujących wyniósł 1 180,82 zł. Do września przerobiony będzie jeszcze chodnik pomiędzy szkołą i przedszkolem, nastąpi odświeżenie stopni ostrzegawczych na schodach, malowanie cokołów na górnym i dolnym korytarzu, a także wymiana dalszej części siatki ogrodzeniowej od strony drogi i wymiana paneli w sali nr 4. Przewidziany koszt materiałów to ok. 3-4 tys. zł.

W Grodźcu przeprowadzony zostanie generalny remont pomieszczenia sali przedszkolnej: wymiana stolarki okiennej i parapetów, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowych lamp, gipsowanie i malowanie sufitu i ścian. Razem koszt remontu wyniósł 32 500 zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach kosztem blisko 108 tys. zł przeprowadzono remont posadzki w sześciu pomieszczeniach, a także prace malarskie i naprawcze, obejmujące m.in. naprawę pęknięć i uzupełnienie ubytków. Dodatkowo trwa remont 10 kominów, co oznacza m.in. rozbiórkę połaci dachu wokół kominów, odbudowę brakujących elementów, oczyszczenie powierzchni, tynkowanie całej powierzchni ponad połacią dachu, zbrojenie tynku specjalną siatką z włókna szklanego, odbudowę oraz okucie czapki komina, a także powtórne ułożenie dachówki. W tym wypadku koszt robót wyniesie 73 800 zł, prace potrwają do października.

W Rudzicy zakończono już malowanie dwóch sal lekcyjnych i korytarza wartości 31 600,00 zł. Na sierpień z kolei zaplanowano malowanie korytarza i remont kuchni na terenie przedszkola (łączny koszt to ok. 24 tys. zł), remont przejścia łączącego I piętro z salą gimnastyczną (5 200,00 zł), remont podłóg w czterech salach lekcyjnych na terenie przedszkola oraz cyklinowanie i lakierowanie podłogi w bibliotece (4 000,00 zł).

Remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy objęły z kolei malowanie kuchni, sal lekcyjnych i przedszkolnych, kosztujące ok. 20 000,00 zł. Planowany jest tutaj jeszcze remont schodów zewnętrznych do szkoły, co pochłonie ok. 12 tys. zł.